گسترش واحد مشاوره تحصیلی – شغلی در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

طرح مشاوره تحصیلی – شغلی به منظور هدایت مسیر تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان براساس علایق، استعداد، شخصیت و ارزش های آنان در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز آغاز گردید. در راستای گسترش این طرح، از ابتدای سال تحصیلی کلیه دانش آموزان و دانشجویان می توانند در قالب دریافت خدمات مشاوره […]

اجرای طرح ارتباط با اولیا در دانشگاه شیراز

  طرح ارتباط با اولیا با هدف برقراری ارتباط با والدین دانشجویان ورودی جدید هفته اول مهرماه در دانشگاه شیراز برگزار گردید. در اجرای این طرح، آقای دکتر چنگیز رحیمی، رییس محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، در خصوص لزوم ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و اولیای آنان به ایراد سخنرانی […]

آرشیو