اجرای طرح ارتباط با اولیا در دانشگاه شیراز

  طرح ارتباط با اولیا با هدف برقراری ارتباط با والدین دانشجویان ورودی جدید هفته اول مهرماه در دانشگاه شیراز برگزار گردید. در اجرای این طرح، آقای دکتر چنگیز رحیمی، رییس محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، در خصوص لزوم ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و اولیای آنان به ایراد سخنرانی […]

آرشیو