برپایی نمایشگاه نشاط، سلامت و دانشجو

به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی، “نمایشگاه نشاط، سلامت و دانشجو” با محوریت پیشگیری از افسردگی و افزایش نشاط جمعی در بین دانشجویان توسط مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید، در این نمایشگاه پنج روزه، علاوه بر ارایه خدمات مشاوره و روان درمانی فردی و اجرای آزمون های روان شناختی، راه کارهای ایجاد نشاط در قالب ارایه بازی های فکری و راه اندازی گروه های کتابخوانی به دانشجویان آموزش داده شد. در حاشیه این برنامه، همایش “بیا با هم بخندیم.” و مسابقه “نقاشی روی پارچه” با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های فرح بخش دانشجویان برگزار گردید که با استقبال خوب آنان مواجه شد.