برگزاری نشست خبری “افسردگی، پیشگیری و درمان”

همزمان با روز روان شناس و به مناسبت شعار سال ۲۰۱۷ سازمان بهداشت جهانی در خصوص “بیماری افسردگی و راه های پیشگیری و درمان آن”، نشست خبری با حضور خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف فارس در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید.

دکتر چنگیز رحیمی –رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز- در جمع خبرنگاران با اشاره به علایم بالینی افسردگی اظهار داشت: یکی از دلایل شیوع بیشتر افسردگی در بین زنان نسبت به مردان، تضاد بین وظایف متعدد در زنان و تغییرات هورمونی می باشد. وی با بیان عوامل اجتماعی مؤثر در بروز افسردگی گفتند: در جوامعی که فردگرایی رواج پیدا می کند، افراد به دلیل از دست دادن حمایت اجتماعی اطرافیان، دچار افسردگی می شوند و به همین سبب علیرغم وجود رفاه اجتماعی، کاهش معناگرایی و افزایش اختلالات روانی در جوامع هستیم. ایشان اجرای طرح کارنامه سلامت روان، تشکیل کانون همیاران سلامت روان و برگزاری جلسات آموزشی متعدد را در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه در این حوزه برشمردند و بر راه اندازی اتاق های فکر جهت ارائه و ارزیابی طرح های نشاط آور در جامعه تأکید کردند.

در ادامه این نشست، خبرنگاران سؤالات خود را مطرح کردند و رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به آنها پاسخ دادند.