برگزاری همایش انتخاب رشته در دانشگاه شیراز

همایش انتخاب رشته با همت کارشناسان واحد مشاوره و هدایت تحصیلی – شغلی مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و با حضور نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از داوطلبان کنکور سراسری و خانواده آنها روز چهارشنبه یازدهم مرداد ماه سال جاری برگزار گردید. در این همایش، شرکت کنندگان با انواع تیپ های تحصیلی و ابعاد شخصیت بر اساس آزمون های روان شناختی استاندارد آشنا شدند و ضرورت انتخاب رشته اصولی متناسب با ویژگی های شخصیتی و رغبت های افراد به آنان خاطر نشان گردید. در پایان این همایش، کارشناسان به سؤالات حضوری شرکت کنندگان درخصوص انتخاب رشته و مکاشفه تحصیلی پاسخ دادند.