برگزاری کارگاه آموزشی بین منطقه ای ارزیابی و درمان اختلالات جنسی زوجین

 

کارگاه آموزشی بین منطقه ای ارزیابی و درمان اختلالات جنسی زوجین با حضور کارشناسان منطقه ۶ و ۷ مراکز مشاوره دانشگاه های کشور در تاریخ های سوم و چهارم اردیبهشت ماه در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی دو روزه، کارشناسان با مباحثی همچون انواع اختلالات جنسی زنان و مردان براساس DSM، تشخیص و ارزیابی اختلالات جنسی، تکنیک های رفتاری – شناختی و درمان گام به گام این اختلالات آشنا شدند و به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.