برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی پیش از ازدواج


لزوم توانمندسازی مشاوران حوزه پیش از ازدواج و بهسازی کیفیت خدمات مشاوره ای در مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۷ سبب گردید تا مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به عنوان دبیرخانه منطقه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی پیش از ازدواج نماید.
در این کارگاه آموزشی که در روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم فروردین ماه به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار گردید، ۲۶ نفر از کارشناسان منطقه ۷ مراکز مشاوره دانشگاه های کشور در خصوص اهداف و ساختار مشاوره پیش از ازدواج، موضوعات جلسات فردی و مشترک، برخورد با مراجعان دارای درخواست های عجیب و نقش اختلالات شخصیت در فرآیند ازدواج به بحث و تبادل نظر پرداختند.