تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره همیاران سلامت

مهلت ارسال آثار به جشنواره همیاران سلامت تا ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره همیاران سلامت تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.