طرح پیشگیری از مصرف دخانیات (بدیع) در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز کلید خورد

 

 

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی “طرح دانشگاه عاری از دخانیات” بیست و چهارم خردادماه با حضور معاون محترم فرهنگی دانشگاه شیراز، معاون محترم دانشجویی، رئیس و معاون محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه، مدیر محترم امور دانشجویی، مدیر محترم تربیت بدنی، رئیس اداره حقوقی دانشگاه، رئیس واحد بهداشت و درمان، دبیر محترم کمیته انضباطی دانشگاه و کارشناس محترم ادراه حراست دانشگاه در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، آقای دکتر موحد، معاون محترم دانشجویی دانشگاه به معرفی طرح و بیان اهداف آن پرداختند. در ادامه آقای دکتر چنگیز رحیمی، رئیس محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه، ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های انجام شده در باره طرح دانشگاه عاری از دخانیات پرداختند.

این جلسه با تعیین اعضای شورای سیاست گذاری و کمیته برنامه ریزی براساس ساختار مصوب طرح ادامه یافت و در پایان آقای دکتر رحیمی پیشنهاداتی در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان سایر آسیب های اجتماعی ارایه دادند.

لازم به ذکر است که طرح ملی پیشگیری از مصرف دخانیات (بدیع) با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه شیراز و مدیریت مرکز مشاوره و روان درمانی این دانشگاه از آغاز سال تحصیلی جدید آغاز می گردد.