دانشجوی گرامی

ضمن تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه شیراز، به اطلاع می رساند با توجه به اجرای طرح کشوری اجباری”کارنامه سلامت روان” در دانشگاه شیراز، خواهشمند است جهت اطلاع از تاریخ و ساعت شرکت در طرح، با توجه به مقطع و نوع پذیرش (روزانه یا بین الملل) یکی از فایل های زیر را دانلود نمایید:

تاریخ مراجعه دانشجویان غایب