دانشجوی گرامی

ضمن تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه شیراز، به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه شیراز (اعم از روزانه و یا پردیس بین الملل) موظف به شرکت در طرح کشوری کارنامه سلامت روان می باشند، ثبت نام شما در نیمسال دوم سال تحصیلی منوط به شرکت در این طرح می باشد، بدین منظور خواهشمند است براساس مقطع خود، فرم های پیوست را دانلود نموده و براساس مندرجات آن، در تاریخ های اعلام شده نسبت به تکمیل فرم کارنامه سلامت رون خود اقدام نمایید.

با سپاس