میزبانی مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز از رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۷ کشور

مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۷ کشور به منظور برنامه ریزی فعالیت های آتی منطقه در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز گرد هم آمدند. در این نشست که به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار گردید مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های شیراز، خلیج فارس بوشهر، یاسوج، سلمان فارسی کازرون، صنعتی شیراز، فسا، جهرم، اقلید، لار و فیروزآباد، فعالیت های سال گذشته مراکز مشاوره، روند اجرای طرح های کشوری، شیوه صحیح گزارش نویسی و چالش های موجود در این حوزه ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در پایان، پس از هم اندیشی اعضاء حاضر، فعالیت های منطقه، پیش بینی و برنامه ریزی های لازم به  اتفاق آراء صورت پذیرفت.