کسب عنوان مرکز مشاوره برتر کشور توسط مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

 در حاشیه بیست و نهمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که با هدف بررسی نقش مراکز مشاوره در پیشگیری از اعتیاد، اجرای طرح کشوری سیمای زندگی دانشجویان، پیشگیری از ایدز و گسترش فعالیت کانون همیاران سلامت در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار گردید، مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برای نهمین سال پیاپی از بین بیش از یکصد و بیست مرکز مشاوره به عنوان مرکز مشاوره برتر کشور در سال ۱۳۹۶ انتخاب و از سوی دکتر صدیقی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان و دکتر منصوره سادات صادقی، سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اهداء لوح تقدیر و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.

لازم به ذکر است که مراسم انتخاب مراکز مشاوره برتر کشور همه ساله بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره صورت می گیرد و در همین راستا، مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با ارایه بیش از ده هزار جلسه مشاوره و روان درمانی، برگزاری صدها کارگاه آموزشی، نقد و بررسی روان شناختی فیلم ، ایراد سخنرانی با موضوعات متعدد روان شناختی، برگزاری همایش ها و جشنواره های دانشجویی، اجرای طرح های مختلف مداخلاتی بهداشت روان و همکاری های برون سازمانی متعدد موفق به کسب رتبه مرکز مشاوره برتر کشور در سال ۱۳۹۶ گردید.