درباره content

این نویسنده هنوز اطلاعاتی درباره خود ثبت نکرده است.
content تا کنون 68 مطلب مفید در سایت ثبت کرده است.

مطالب توسط content

مدیریت و کارشناسان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس ۱ دکتر چنگیز رحیمی رییس مرکز   ۲ فریده کامران پور معاون مرکز ۳ محمدرضا تیمناک رئیس امور اداری   ۴ مریم چیت سازی کارشناس   ۵ المیرا تارنگ کارشناس   ۶ کیمیا خدابخشی کارشناس   ۷ عباس فراشبندی کارشناس   ۸ الهام قوانلو مددکار اجتماعی   ۹ […]