درباره content

این نویسنده هنوز اطلاعاتی درباره خود ثبت نکرده است.
content تا کنون 70 مطلب مفید در سایت ثبت کرده است.

مطالب توسط content

مدیریت و کارشناسان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ۱ دکتر چنگیز رحیمی رییس مرکز   ۲ فریده کامران پور معاون مرکز ۳ عباس فراشبندی رئیس امور اداری   ۴ مریم چیت سازی کارشناس   ۵ المیرا تارنگ کارشناس   ۶ کیمیا خدابخشی کارشناس   ۷ الهام قوانلو مددکار اجتماعی   ۸ فاطمه کدخدایی مددکار اجتماعی   ۹ […]