برگزاری گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۷ کشور

گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۷ کشور با حضور رییس و معاون محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های خلیج فارس بوشهر، یاسوج، صنعتی شیراز، هنر شیراز، فسا، سلمان فارسی کازرون و جهرم در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری در محل مرکز مشاوره و روان درمانی […]

جلسه شورای هماهنگی مراکز مشاوره دانشگاه های استان فارس در دانشگاه شیراز برگزار گردید.

با هماهنگی مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، چهارمین جلسه شورای هماهنگی مراکز مشاوره دانشگاه های استان فارس در محل این مرکز برگزار گردید. در این جلسه که رییس و معاون محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و نیز رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های صنعتی شیراز، هنر شیراز، فسا، سلمان فارسی کازرون، […]

گسترش واحد مشاوره تحصیلی – شغلی در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

طرح مشاوره تحصیلی – شغلی به منظور هدایت مسیر تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان براساس علایق، استعداد، شخصیت و ارزش های آنان در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز آغاز گردید. در راستای گسترش این طرح، از ابتدای سال تحصیلی کلیه دانش آموزان و دانشجویان می توانند در قالب دریافت خدمات مشاوره […]

اجرای طرح ارتباط با اولیا در دانشگاه شیراز

  طرح ارتباط با اولیا با هدف برقراری ارتباط با والدین دانشجویان ورودی جدید هفته اول مهرماه در دانشگاه شیراز برگزار گردید. در اجرای این طرح، آقای دکتر چنگیز رحیمی، رییس محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، در خصوص لزوم ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و اولیای آنان به ایراد سخنرانی […]