برگزاری سمپوزیوم کشوری حال خوب کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

سمپوزیوم کشوری حال خوب کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور، چهارشنبه بیست و سوم تیرماه سال جاری به صورت مجازی با همکاری دانشگاه شیراز و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان  برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم دکتر چنگیز رحیمی، دبیر منطقه هفت مراکز مشاوره دانشگاه های کشور و رییس مرکز مشاوره دانشگاه شیراز، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان و بیان اهمیت برگزاری این سمپوزیوم، از حمایت های دفتر مشاوره و سلامت و نیز همکاری ارزشمند متخصصان این مراسم تشکر کردند و گزارشی از طرح پژوهشی سبک زندگی و وضعیت روان شناختی کارشناسان مراکز مشاوره ارایه نمودند.

در ادامه، دکتر محمود گلزاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به ویژگی های روان شناسان از جمله داشتن مهارت همدلی، خوب گوش دادن و توجه بی قید و شرط اشاره و از راه اندازی یک اتاق راهنما جهت ارایه راهنمایی به مشاوران در فرایند درمان مراجعان خود خبر دادند.

دکتر مجید صفاری نیا، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، نیز به بیان خدمات حمایتی صورت گرفته از روان شناسان در سایر کشورها پرداختند و بر توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی و شرایط جسمی روان شناسان تأکید کردند.

دیگر سخنران این برنامه دکتر حمید پورشریفی، عضو هیأت علمی دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی، به بیان راهکارهای ارتقاء سلامت روان در بین کادر اداری و تخصصی مراکز پرداختند و شیوه های کاهش استرس در مراکز مانند ضرورت تبعیت از پروتکل هایی برای کاهش استرس، توجه به نشانه های اولیه تحت استرس بودن، تشخیص منابع استرس، شناسایی افکار منفی مرتبط با استرس را خاطرنشان نمودند.

در ادامه این سمپوزیوم ۴ ساعته پنل تخصصی با عنوان چالش های روانی شغلی کارشناسان مراکز مشاوره با حضور آقای دکتر صفاری نیا، آقای دکتر چنگیز رحیمی،  آقای دکتر احمد صادقی، دبیر منطقه شش مراکز مشاوره دانشگاه های کشور و رییس مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان، خانم فرخنده دنیوی زاده، دبیر منطقه ده مراکز مشاوره دانشگاه های کشور و رییس مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز،  اجرا گردید و در آن متخصصان حاضر به بیان دیدگاه ها و راهکارهای خود درخصوص مهم ترین مشکلات پیش روی کارشناسان مراکز از جمله حجم بالای کار، کمبود نیروی انسانی، سختی شرایط محیط کار، فشار روانی ناشی از عدم واکسیناسیون،  اصلاح چارت سازمانی مراکز و …  پرداختند.

در پایان مقرر گردید به منظور بررسی جامع مشکلات مراکز مشاوره و ارایه رهنمودهای لازم جهت بهبود شرایط روانی و شغلی کارشناسان، کارگروه رفاهی توسط دفتر مشاوره و سلامت و با حضور صاحب نظران امر تشکیل گردد.