برگزاری نشست تخصصی روش‌های نوین پیشگیری از اعتیاد

نشست تخصصی روش‌های نوین پیشگیری از اعتیاد در تاریخ یکشنبه بیست و ششم دی ماه توسط مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با همکاری دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس به صورت آنلاین برگزار گردید.

در ابتدای این برنامه که جمع کثیری از متخصصان حوزه پیشگیری از اعتیاد سازمان های مختلف حضور داشتند، آقای دکتر چنگیز رحیمی، رییس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و دبیر منطقه هفت مراکز مشاوره دانشگاه های کشور ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، اهداف و ضرورت برگزاری این برنامه را بیان داشتند.

دکتر حمیدرضا صرامی، مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، مطالب خود را با تشکر از دست اندرکاران این نشست آغاز کردند، ایشان به آسیب شناسی روش های کنونی پیشگیری از اعتیاد و بررسی سیر تحولی آن پرداختند و بر عمیق نگری (مبتنی بر پژوهش و شواهد علمی)، دقیق نگری (واکاوی مشکل)، داشتن رویکرد سیستماتیک (جامع، منسجم و نقشه راه مشخص) و اقدامات و تدابیر کنشی (برنامه اقدام بومی) جهت مدیریت و کنترل مسایل تأثیرگذار بر اعتیاد تأکید کردند.

سخنران بعدی این نشست، دکتر هومان نارنجی ها، مدرس و پژوهشگر حوزه پیشگیری از اعتیاد، روش های نوین پیشگیری از اعتیاد با توجه به تجارب کشور های پیشرفته و موفق در این زمینه را بیان نمودند. ایشان در ابتدا به بررسی عوامل خطر و محافظت کننده در فرد، خانواده، مدرسه و جامعه پرداختند. سپس با مرور برنامه های آموزشی برتر در کشورهای پیشرفته، به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در زمینه پیشگیری از اعتیاد از جمله تدریس مهارت های زندگی در مدارس کشور، اصلاح شیوه های فرزندپروری، تشکیل تیم پیشگیری مبتنی بر شواهد، بهره مندی حداکثری از فضای مجازی، هدایت هدفمند پژوهش ها و ارزشیابی کلیه مداخلات پرداختند.

در ادامه دکتر علی اصغر اصغرنژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد، نقش مؤثر مدارس در فعالیت های پیشگیرانه را خاطرنشان کردند و آموزش مهارت ها و ایجاد ساز و کارهایی برای بحث اشتغال و مسکن جوانان را از روش های غیرمستقیم پیشگیری از اعتیاد در جوانان برشمردند.

سخنران پایانی این نشست، آقای دکتر ابراهیم نعیمی، سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان بودند. ایشان در سخنان خود بر افزایش توانمندی دانش آموزان و دانشجویان از طریق توانمندسازی کارشناسان و مدیران، ارتقاء مهارت ها، تقویت برنامه های آموزشی، افزایش عوامل محافظت کننده، برگزاری همایش ها و برنامه های آموزشی و تشکیل کارگروه اعتیاد تأکید کردند و خواستار بهره مندی از پتانسیل کانون های همیاران سلامت شدند.

در پایان این نشست ۳ ساعته پیشنهاد گردید با استفاده از توان علمی و تجربی اساتید مجرب دوره های آموزشی ویژه دانشگاهیان و عموم مردم برگزار گردد و دانشگاه شیراز نیز آمادگی خود را برای مشارکت در طرح های پژوهشی آزمایشی اعلام نمود.