جوانه آگاهی

گسترش تکنولوژی و بازشدن پای شبکه های اجتماعی به زندگی ما، هم جنبه مثبت داشته و هم جنبه منفی. برخی افراد با استفاده از فضای مجازی به کتابخوانی روی آورده اند و برخی، درگیر اعتیاد به چنین فضاهایی شده اند و از لذت خواندن کتاب بی بهره مانده اند. کتابخوان ها می دانند که لذت خواندن یک کتاب خوب با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست.کتاب ها دریچه جهانی تازه را به روی ما می گشایند، جهانی که می توان بدون محدودیت در آن زندگی کرد و از آن بهره برد.

گاهی دلیل غفلت ما از دنیای کتاب عدم آشنایی با کتاب های مناسب و کاربردی است، کتاب هایی که ارزش خواندن دارند، ما را سرگرم می کنند و حتی فراتر از آن، خیلی چیزها را به ما می آموزند.

ما در طرح جوانه آگاهی قصد داریم با بهره گیری از آگاهی و تجربه شما عزیزان در مطالعه کتاب، قدمی هرچند کوچک در مسیر ترویج روحیه کتابخوانی برداریم، تا با هم بخوانیم و دیگران را در لذت خواندن یک کتاب خوب سهیم کنیم.

 

با کلیک بر روی دکمه زیر، کتاب های مفیدی که خوانده اید را به دیگران معرفی کنید.