مشاوره مسیر شغلی

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با همکاری مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دفتر فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز براتون یک برنامه ویژه تدارک دیده اند: تا امروز شاید در مورد مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره تحصیلی و….زیاد شنیده باشین. اما آیا یکی از مهمترین مشاوره ها در مسیر زندگیتون رو […]

چطور برای خودم پارتی شغلی جور کنم؟

در ولادت حضرت علی (ع)، و ایام با سعادت دهه فجر، روزشمار آغاز پروژه مشاور شغلی دانشجویان دانشگاه شیراز، کاری مشترک از مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دفتر فناوری و طرح های کاربردی معاونت پژوهشی و مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با حمایت اداره کل با صنعت وزارت عتف برای شما عزیزان […]

مهم ترین فاکتورها برای پیدا کردن شغل ایده آل کدامند؟

در ولادت حضرت علی(ع)، و ایام با سعادت دهه فجر، روزشمار آغاز پروژه مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه شیراز، کاری مشترک از مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دفتر فناوری و طرحهای کاربردی معاونت پژوهشی و مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با حمایت اداره کل ارتباط با صنعت وزارت عتف برای شما عزیزان یک […]

آیا می دانید که فرصت های شغلی را می توان ساخت؟

در ولادت حضرت علی(ع)، و ایام با سعادت دهه فجر، روزشمار آغاز پروژه مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه شیراز، کاری مشترک از مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دفتر فناوری و طرحهای کاربردی معاونت پژوهشی و مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز با حمایت اداره کل ارتباط با صنعت وزارت عتف برای شما عزیزان برنامه […]