فرم ثبت نام (۱)

این مبلغ بخشی از هزینه انتخاب رشته شماست، که جهت رزو نوبت دریافت می شود.

زمان حضور شما به صورت تلفنی اعلام می گردد و عدم حضور شما در زمان مقرر به معنای انصراف شماست.

مبلغ دریافت شده به هیچ عنوان عودت نمی گردد.

 در زمان حضور کد رهگیری خود را به همراه داشته باشید.

  • ۰ تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .