مرحله ۱ از ۷

  •     با سلام

     این پرسشنامه به شما در فهم علاقه­های شغلي­تان کمک می­کند و انواع مشاغلی که احتمالاً در آنها احساس راحتي مي­کنيد را به شما نشان مي­دهد.

    پرسشنامه از شش قسمت مختلف تشکیل شده است. در قسمت اول شغل­های گوناگونی را به شما معرفی کرده­ایم که شما مشخص می­کنید به هر شغل چقدر علاقه­مند هستید. قسمت دوم شامل موضوعات گوناگونی است که شما احتمالاً علاقه­مند هستید در هر کدام از این زمینه­ها مطالعه کنید. در قسمت سوم فعالیت­های گوناگونی آمده که باز از میزان علاقه­ی شما سؤال می­کند. در قسمت چهارم انواع فعالیت­های تفریحی معرفی شده و شما میزان علاقه­ی خود را به هرکدام از این فعالیت­ها مشخص می­کنید. در قسمت پنجم افراد مختلفی را به شما معرفی کرده­ایم که شما مشخص می­کنید با هر کدام از این افراد چقدر علاقه­مند به صحبت هستید. و در قسمت ششم یا آخرین قسمت تعدادی از ویژگی­ها را آورده­ایم که میزان موافقت خود را با هرکدام از موارد علامت می­زنید .

    لطفاً به همه­ی پرسش­ها پاسخ دهيد؛ وقت زيادي را به فکر کردن در مورد آنها اختصاص ندهيد و اولين چيزي که به ذهنتان مي­رسد را منظور نماييد.