چالش منطقه ای زنگ تفریح برگزار می شود

دبیرخانه منطقه ۷ مراکز مشاوره دانشگاه های کشور (مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز) با همکاری دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می کند : چالش منطقه ای زنگ تفریح ویژه ی اساتید دانشگاه های منطقه ۷ کشور

اساتید محترم می توانند برای شرکت در این چالش، با انجام یک فعالیت تفریحی در کلاس آنلاین، جو کلاس را تغییر داده و دانشجویان را برای ادامه ی کلاس آماده نمایند.
نحوه ی شرکت در چالش: ارسال ویدیوی کوتاهی از فعالیت تفریحی اجرا شده و بازخوردهای دریافتی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای زیر را مطالعه نمایید.

راهنمای چالش منطقه ای زنگ تفریح