کارورزی

طرح آموزش نیروهای کارآموز

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

بر اساس آئینه نامه جدید مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، یکی از وظایف مهم این مرکز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای به افراد غیر دانشگاهی و سایر نهادها، ادارات  و سازمان ها در استان فارس می باشد. هم چنین بر اساس اساسنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلام ایران دانشجویان فارغ التحصیل دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های روانشناسی جهت دریافت پروانه نظام خود ملزم به گذراندن دوره های کارآموزی به مدت ۷۵۰ ساعت برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و ۱۵۰۰ ساعت برای فارغ التحصیلان دوره دکتری در مراکز تخصصی و زیر نظر اساتید روانشناس می باشند.

از طرف دیگر مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز به دلیل افزایش تقاضای جلسات مشاوره از طرف دانشجویان و گسترش برنامه های خود در زمینه پیشگیری از اختلالات روانی و رفتارهای خودآسیب رسان مانند خودکشی و سوء مصرف مواد مخدر و هم چنین ارتقای سطح سلامت روان دانشجویان نیاز مبرم به افزایش پرسنل متخصص خود دارد که این امر هزینه های فراوانی را بر دانشگاه تحمیل خواهد کرد. لذا در جهت پیشگیری از افزایش هزینه ها و در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری این مرکز در نظر دارد با استفاده از نیروهای کارآموز به اهداف خود نائل آید. این مرکز آمادگی دارد جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده خود از حداقل ۱۰ نیروی کارآموز بطور همزمان استفاده نماید. این تعداد نیرو قادر خواهند بود همراه با سایر کارکنان این مرکز به شکل وسیعی در مرکز مشاوره، دانشکده ها و خوابگاه ها تحت نظر نیروهای با تجربه مرکز ارائه خدمات نمایند بدون آنکه هیچ هزینه ای بر دانشگاه تحمیل گردد. لذا مرکز مشاوره دستورالعملی را تهیه کرده است که بر اساس آن متقاضیان شرکت در این دوره ها با استفاده از فضای علمی و بالینی موجود در مرکز و امکانات تهیه شده در این رابطه قادر به گذراندن دوره طرح خود خواهند بود. دستورالعمل طرح به پیوست ارسال گردیده است.

بند ۱: اهداف طرح

 1. ارتقای توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی
 2. ایجاد زمینه های مناسب برای رشد فرهنگ به کارگیری نیروهای متخصص روانشناس و مشاور در جهت حل مشکلات روانشناختی در جامعه
 3. تلفیق آموخته های علمی با تجربیات عملی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان در به کارگیری آموخته های علمی خود
 4. کاهش هزینه های مرکز مشاوره در زمینه ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی

بند ۲: تعریف کارآموز

کارآموزان آن دسته از دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هستند که واجد شرایط زیر باشند:

 1. داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های روانشناسی
 2. حداقل معدل ۱۶ برای کلیه کارآموزان
 3. حداقل سن ۲۴ سال و حداکثر ۴۰ سال
 4. تایید صلاحیت علمی در مصاحبه شفاهی از طرف مرکز مشاوره
 5. تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای کارآموزان از طرف مرکز مشاوره با استفاده از راهکارهای مقتضی
 6. اخذ مدرک تحصیلی از یکی از دانشگاه های معتبر داخل یا خارج از کشور
 7. ارائه گواهی پایان خدمت یا معافی برای متقاضیان پسر

بند ۳: شرایط شرکت در دوره

 1. شرکت در دوره کارآموزی به هیچ وجه به معنای استخدام نیست و مرکز مشاوره هیچگونه تعهدی برای استخدام در حین کارآموزی یا پس از آن ندارد.
 2. وظیفه مرکز مشاوره آموزش، هدایت و نظارت بر حسن اجرای دوره های کارآموزی و صدور گواهینامه پایان دوره کارآموزی است.
 3. در صورت انصراف کارآموز از ادامه انجام وظایف خود قبل از پایان مدت زمان مورد توافق مرکز و کارآموز که در فرم قرارداد مشخص می گردد مرکز مشاوره ملزم به ارائه هیچ گونه گواهی به کارآموز نخواهد بود.
 4. مجموع ساعات کارآموزی بر اساس دستورالعمل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ای جمهوری اسلامی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ۷۵۰ ساعت و برای فارغ التحصیلان دکتری ۱۵۰۰ ساعت می باشد.
 5. هزینه استفاده از امکانات مرکز جهت آموزش برای کارآموز ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین می گردد که رییس مرکز می تواند در مورد اخذ یا عدم اخذ مبلغ فوق از کارآموز تصمیم گیری نماید.
 6. چنانچه آموزش کارآموز مستلزم هر گونه هزینه ای باشد، مانند شرکت در کارگاه های آموزشی یا سمینارها و غیره، هزینه کامل آن به عهده کارآموز می باشد.
 7. کارآموز ملزم به حفظ شئونات اخلاقی-اسلامی و رعایت آیین نامه ها و مقررات داخلی مرکز مشاوره خواهد بود.
 8. کارآموز ملزم به انجام تمامی امور محوله در حیطه فعالیت های مرکز از جانب مرکز مشاوره می باشد.
 9. کارآموز ملزم می باشد به صورت پاره وقت یا تمام وقت با مرکز همکاری داشته باشد. تصمیم گیری در این مورد به عهده رئیس مرکز می باشد.
 10. محل و زمان انجام کار کارآموز توسط مرکز مشاوره تعیین می گردد.
 11. در تمام طول دوره قرارداد مرکز مشاوره می تواند راساً اقدام به فسخ قرارداد نماید.
 12. در صورت هرگونه قصور و عدم انجام تعهدات توسط کارآموز در خصوص قوانین و ضوابط تعیین شده، مرکز مشاوره می تواند نسبت به فسخ قرارداد راساً اقدام نماید.