درباره content

This author has not written his bio yet.
But we are proud to say that content contributed 74 entries already.

مطالب توسط content

روز جهانی خانواده

  رادیو همیار: تأثیر تکنولوژی های جدید بر خانواده کلیپ: ساختار رفتاری خانواده سه شنبه های پاپکورنی: به مناسبت روز خانواده صمیمیت خانواده پیام: خانواده یعنی… کارگاه کشوری تأثیر کرونا بر سلامت روان خانواده کلیپ همبازی: به مناسبت روز خانواده کارگاه کشوری آیا من هم در روابط خانوادگی ام دچار خطاهای شناختی می شوم؟ کلیپ: […]

سلامت روان در بحران کرونا

  دورکاری مؤثر- شماره ۱۰     دورکاری مؤثر- شماره ۸ و ۹     دورکاری مؤثر- شماره ۶ و ۷     دورکاری مؤثر- شماره ۴ و ۵     دور کاری مؤثر- شماره ۲ و ۳     افسردگی در دوران کرونا     ارتباط مؤثر مدیر با کارمندان دورکار     چگونه […]