پرسشنامه تاب آوری

  • با سلام و احترام

    "این پرسشنامه به منظور "ارزیابی میزان تاب آوری و سپس راهنمایی شما برای ارتقاء سطح تاب آوری تان" طراحی شده است، لطفاً مشخص كنيد كه هر عبارت، چقدر در مورد شما صدق مي‌كند. اگر موردي هنوز برايتان رخ نداده است، پاسخ خود را طبق اينكه چه احساسي داشتید اگر آن اتفاق مي‌افتاد، بيان كنيد."

  • Hidden