نوشته‌ها

سلامت روان در بحران کرونا


 

دورکاری مؤثر- شماره ۱۰

 


 

دورکاری مؤثر- شماره ۸ و ۹

 


 

دورکاری مؤثر- شماره ۶ و ۷

 


 

دورکاری مؤثر- شماره ۴ و ۵

 


 

دور کاری مؤثر- شماره ۲ و ۳

 


 

افسردگی در دوران کرونا

 


 

ارتباط مؤثر مدیر با کارمندان دورکار

 


 

چگونه بر هراس کرونا غلبه کنیم؟

 


 

چالش های فرزندپروری در قرنطینه

 


 

دورکاری مؤثر-شماره ۱

 


 

افزایش بهره وری در زمان دورکاری (ویژه مدیران)

 


 

فعالیت های آرامبخش برای کودکان در قرنطینه

 


 

ارتباط مؤثر با خانواده (ویژه کادر درمان)

 


 

مدیریت چالش های تحصیلی فرزندان در قرنطینه

 


 

کلیپ پیام های روانشناختی برای جمعیت عمومی

 


 

مسئولیت پذیری اجتماعی در بحران کرونا

 


 

کلیپ پیام های روانشناختی برای کارکنان مراقبت های بهداشتی

 


 

 کمک به سازگاری کودکان در شیوع کووید-۱۹ (متن کامل)

 


 

کمک به سازگاری کودکان در شیوع کووید-۱۹

 


 

پیام های روانشناختی WHO در شیوع کووید-۱۹

 


 

حفظ سلامت روان براساس توصیه های یونیسف در بحران کرونا